-

Gözden kaçırmayın

Afyonkarahisar Valiliği, Kültürel Mirası ve Yerel Ürünleri DestekliyorAfyonkarahisar Valiliği, Kültürel Mirası ve Yerel Ürünleri Destekliyor

#Afyonkarahisar #köyziyaretleri #temaslaryapılıyor #yerelyöneticiler #sıcakisohbetler #yaşamkoşulları #ihtiyaçlar #alabalıkürün #ürünkapasitesi #Afyonkarahisarhalkı #misafirperverlik #dualar #işbirliği #yerelkalkınma #umutlarınız yeşilsin

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen köy ziyaretlerinde yerel yöneticilerin memnuniyeti gözlerinden okunuyordu. Yaşanan sıcak diyaloglar ile köylülerin yaşam koşulları ve ihtiyaçları dinlenirken, Afyonkarahisar'ın alabalık üretim tesisleri de ziyaret edildi. Afyonkarahisar'ın köylerinde gerçekleştirilen bu ziyaretler, hem yerel kalkınmaya destek olmayı hem de bölge halkının umutlarını yeşertmeyi hedeflemekteydi. Bu iş birliği ziyaretleri, Afyonkarahisar halkının misafirperverliği ve duaları ile yöneticilere büyük motivasyon kaynağı oldu. #Afyonkarahisar #köyziyaretleri #sıcakdiyaloglar #yaşamkoşulları #ihtiyaçlar #alabalık #tesisziyareti #yerelkalkınma #umutlarınız yeşilsin

Afyonkarahisar'da yapılan köy ziyaretlerinde, yerel yöneticilerin memnuniyetleri gözlerinden okunuyordu. Bu ziyaretlerde köylülerin yaşam koşulları ve ihtiyaçları dinlenirken, Afyonkarahisar'ın bereketli topraklarında faaliyet gösteren alabalık üretim tesisleri de ziyaret edildi. 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veren ve yıllık 250 tonluk üretim kapasitesine sahip olan bu tesisler, modern üretim yöntemleri ve ihracata yönelik gelişmeleriyle incelendi. Afyonkarahisar'ın köylerinde gerçekleştirilen bu ziyaretler, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve bölge halkının umutlarının yeşertilmesi adına örnek teşkil etti. #Afyonkarahisar #köyziyaretleri #yaşamkoşulları #ihtiyaçlar #alabalıkürün #ürünkapasitesi #modernüretim #ihracat #yerelkalkınma #umutlarınızyeşilsin