-

Gözden kaçırmayın

Mustafa Çöl Yeniden Refah Partisi'nin Başkan Adayı!Mustafa Çöl Yeniden Refah Partisi'nin Başkan Adayı!"

Yenilikçi atık yönetimi alanında örnek bir tesis, geçtiğimiz yıl toplam 192 bin ton atığı işleyerek çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir başarıya imza attı. Tesis, atıklardan en verimli şekilde yararlanarak 72 bin ton malzemeyi geri dönüşüm sürecine kazandırdı.

Ayrıca enerji üretimi konusunda da önemli bir performans sergileyen tesis, işleme tabi tutulan atıklardan 19.820 megavat saat elektrik enerjisi elde etti. İşlenen yüksek ısı değerine sahip atıklardan ise 22 bin ton yakıt üretildi.

Tesis, organik atıkların da ekonomiye kazandırılmasını hedefleyerek 55 bin ton organik atığı ayrıştırdı. Tesisin etkili atık yönetim stratejisi sayesinde yerel bölgelerden toplanan 21 bin kamyon atık, ulaşım sistemindeki akıcılığı sağlamak ve çevresel etkiyi minimuma indirmek amacıyla 3 bin tır vasıtasıyla taşındı. Bu sayede trafik yoğunluğu azaltıldı ve egzoz emisyonlarının düşmesine katkı sağlandı.

Tesisin tıbbi atıklar konusundaki hassasiyeti de dikkat çekici. Yaklaşık 1.700 ton tıbbi atık, özel olarak tasarlanmış Tıbbi Atık Sterilizasyon ünitesinde güvenli bir şekilde işlenip bertaraf edildi. Bu çabalar, toplum sağlığına ve çevre korumasına yönelik büyük bir sorumluluk örneği olarak değerlendirildi.

Bu çevre dostu atılımlar, kentte yaşayan herkes için daha temiz bir geleceğe katkı sağlama hedefini taşıyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.#YenilikçiAtıkYönetimi #ÇevreSürdürülebilirliği #EnerjiÜretimi #GeriDönüşüm #TıbbiAtıklar #SürdürülebilirKalkınma #ToplumSağlığı #ÇevreKoruma